LANGUAGE : TH | EN
หน้าหลัก >> เกี่ยวกับไทยสเตมไลฟ์ >> ทำงานร่วมกับเรา
 
TSL Newsletter
เอกสารแจกฟรี & โบรชัวร์
รวมคลิปต่างๆ
แผนผังเว็บไซต์
ทำงานร่วมกับเรา
โปรโมชั่นสมัครสมาชิก
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด
   

ไทย สเตมไลฟ์ เป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งแรกและแห่งเดียว
ในปัจจุบันที่มีการเก็บและรับฝากสเต็มเซลล์ทั้งจากเลือดในรก
และสายสะดือและจากกระแสโลหิต ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548
โดย มีวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของกิจการ
ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทย ด้วยระบบด้านห้อง
ปฏิบัติการ และการให้ บริการแก่ผู้ที่ประสงค์จะฝากเก็บทั้ง
เซลล์ต้นกำเนิดจากรก และเซลล์ของผู้ใหญ่ที่ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งมีบริการตรวจสอบทางพันธุกรรม, NutriCheckUp,
PHARMA Insight, HLA, การฝากเก็บ DNA และการวัด
ความยาวของ Telomere

ก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับ บริษัท ไทย สเตมไลฟ์

   
Customer Representative / พนักงานขาย(กรุงเทพ)
   
คุณสมบัติ :
- อายุ 24-32 ปี
- ทำงาน Full time
- ปริญญาตรี ทุกสาขา ถ้าจบจากสาขาวิทยาศาสตร์/การตลาด
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสบการณ์การขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  และมีประสบการณ์ในการติดต่อโรงพยาบาลหรือคลีนิคที่เกี่ยวข้อง
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- บุคลิกดี กล้าแสดงออก
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และ Service-minded
- รักงานขาย และ บริการ
- สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีพาหนะเป็นของตนเอง
- เป็นผู้ที่มีภูมิสำเนาในพื้นที่ (ตามสถานที่ปฏิบัติการที่ระบุไว้ข้างต้น)
  และ เป็นผู้ที่คุ้นเคยในท้องที่เป็นอย่างดี
- เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ (เช่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์)

 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เปิดหาลูกค้ารายใหม่ และดูแลฐานลูกค้าเดิม
- แสวงหาลูกค้าและทำสัญญารับบริการเพื่อการฝากเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
- ประชาสัมพันธ์ถึงบริการของบริการของบริษัทกับลูกค้า
  รวมถึงโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานกับบุคลากร และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อการให้บริการที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
- รับผิดชอบกิจกรรมทางการตลาด ตามแผนการตลาดที่ได้รับมอบหมายได้
สวัสดิการ :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
- พักร้อนประจำปี
- มีปรับเงินเดือนประจำปี
- มีโบนัส
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันสังคม
- จัดเลี้ยงวันเกิดพนักงาน (Staff birthday Party)

 

 

   

**ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
Interested candidates are invited to submit detailed resumes, expected salary and a recent photo to the address
or E-mail address below :
hr-info@thaistemlife.co.th
   
พยาบาล (Nurse) ด่วนมาก!!! (1 Positions)
พนักงานประจำ ของบริษัทไทยสเตมไลฟ์ (full time)
   
คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขา พยาบาลศาสตร์
- เพศหญิง อายุ 24-32 ปี
- สามารถเจาะเลือดคนไข้ได้
- สามารถเดินทางได้ไปเก็บสเต็มเซลล์ตามโรงพยาบาลต่างๆได้ดี
- มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งพยาบาล 2-3 ปี ขึ้นไป
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- ชอบพบปะลูกค้าและสามารถออกพบลูกค้านอกสถานที่ได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี
- มีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงาน OPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ปฏิบัติการพยาบาลและให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
  ภายใต้การดูแลของแพทย์
- พัฒนาความรู้และให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
  ภายใต้การดูแลของแพทย์
- ให้บริการและปฎิบัติการพยาบาลกับลูกค้าที่เก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต
- ให้บริการเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดืออย่างประสิทธิภาพ
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเก็บสเต็มเซลล์และนำสเต็มเซลล์ไปใช้
   ในการรักษา
- ติดตาม สอบถามอาการของลูกค้าหลังได้รับยากระตุ้น
  การสร้างสเต็มเซลล์ไปใช้ในการรักษา
- วางแผนและมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงาน
- ให้บริการเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดืออย่างมีประสิทธิภาพ
   ตลอด 24 ชม.( on call )
- สามารถเป็นผู้ช่วยคุณหมอได้ดี
สวัสดิการ :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
- พักร้อนประจำปี
- มีปรับเงินเดือนประจำปี
- มีโบนัส
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันสังคม

 

 

   
**ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

Interested candidates are invited to submit detailed resumes, expected salary and a recent photo to the address
or E-mail address below:
hr-info@thaistemlife.co.th
   
นักเทคนิคการแพทย์ (4 ตำแหน่ง) ด่วนมาก!!!
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ไม่ต้องเข้าเวร)
พนักงานประจำ ของบริษัทไทยสเตมไลฟ์ (full time)
   
คุณสมบัติ :
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ว.ทบ.เทคนิคการแพทย์)
- มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- ชอบการคิดค้นวิจัยแบบใหม่ๆ

 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- จัดเตรียมน้ำยาและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและมีปริมาณเพียงพอ
  ในการปฎิบัติงาน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ,
  บำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบจำนวนคงคลังของวัสดุอุปกรณ์,ตรวจรับสินค้า
  และน้ำยาต่างๆและแจ้งหัวหน้า
- รับผิดชอบในการออกผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
สวัสดิการ :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
- พักร้อนประจำปี
- มีปรับเงินเดือนประจำปี
- มีโบนัส
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันสังคม

 

 

   
**ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
Interested candidates are invited to submit detailed resumes, expected salary and a recent photo to the address
or E-mail address below :
hr-info@thaistemlife.co.th
 
   

 


  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.