LANGUAGE : TH | EN
หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ & การบริการ >> ยีน
 
สเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ
สเตมเซลล์จากกระแสโลหิต
ยีน
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด
ปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างมากมาย ส่งผลให้มนุษย์ได้เรียนรู้ และรู้จักสิ่งต่างๆ
ที่อยู่ภายในตัวเองได้ดียิ่งขึ้นการตรวจพันธุกรรมสามารถตรวจได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่ง่าย และ
สะดวกที่สุด คือ การตรวจจากน้ำลาย ซึ่งสามารถตรวจหาความเสี่ยงของโรคต่างๆ เพื่อการวางแผน
และป้องกัน ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคร้ายต่างๆในอนาคตของคุณ และคนที่คุณรัก

รหัสพันธุกรรมของคุณ มีส่วนทำให้เกิดโรคที่เกิดจากหลายปัจจัยได้มากถึง 30% และอีก 70% มา
จากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ดังนั้น “การตรวจรหัสพันธุกรรมจึงเปรียบเสมือน
คัมภีร์ชีวิตที่บอกถึงอนาคตของเราได้”

 

วิวัฒนาการในการตรวจรหัสพันธุกรรมโดยใช้น้ำลาย
• การตรวจสอบภาวะการเป็นพาหะของโรค (Carrier Status)
  เป็นการตร วจหาโรคทางพันธุกรรม มากกว่า 76 ชนิด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคหูหนวกตั้งแต่กำเนิด ความผิดปกติในการ
  สร้างเม็ดเลือดแต่กำเนิด และโรคเบาหวานในวัยเด็ก เป็นต้น เพราะโรคทางพันธุกรรมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ 1 ใน 10
  ของเด็กที่เสียชีวิต มีสาเหตุมากจากโรคทางพันธุกรรม และ 80% ของเด็กที่เสียชีวิตจากโรคทางพันธุกรรมที่ไม่มีประวัติของโรคใน
  ครอบครัวมาก่อน การมองข้ามและไม่เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรหัสพันธุกรรม อาจจะทำให้เด็กที่เกิดมาในอนาคตมีความเสี่ยง
  ที่จะเป็นโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนครอบครัว และเตรียมพร้อมกับการมีบุตร
  เพื่อที่จะทราบและลดความเสี่ยงที่อาจจะถ่ายถอดทางพันธุกรรมมายังบุตรหลานที่คุณรัก

• การตรวจสอบการตอบสนองต่อยา (Drug Response)
  หรือ ภาวะแทรกซ้อนจากการรับยา สามารถตรวจได้มากกว่า 11 ชนิด อาทิ คาเฟอีน ยากันชัก ยาคุมกำเนิด ยารักษาโรคหัวใจ และ
  ยาลดไขมัน เป็นต้น เพื่อทราบว่าคุณมีการตอบสนองต่อยาชนิดต่างๆ ได้ดีหรือไม่ เพราะยาบางชนิดอาจจะไม่ออกฤทธิ์ในการรักษา
  โรคสำหรับคุณ ซึ่งนำไปสู่การวินิจฉัย เพื่อการเปลี่ยนหรือลดปริมาณยาที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการใช้ยาเพื่อการรักษาอย่างมี
  ประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณสามารถลดความเสี่ยงของการแพ้ยาและการรับยาเกินขนาดที่อาจทำให้คุณเกิดโรค แทรกซ้อนต่างๆที่
  อาจ เป็นอันตรายในอนาคต

• การตรวจสอบความเสี่ยงของการเกิดโรคซับซ้อน (Health Condition)
  มากกว่า 24 ชนิด อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งลำไส้ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคระบบทางเดินอาหาร และโรค
  ในกลุ่มภูมิคุ้มกันไวเกิน เป็นต้น เป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่างๆ เพื่อให้คุณวางแผนการดูแลและใช้ชีวิตในเชิงป้องกัน
  มากกว่าการรักษา หลังจากการตรวจยีนแล้วพบว่าคุณมียีนที่จะเป็นโรคมะเร็งอยู่ภายในร่างกาย นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณมีความเสี่ยงที่
  จะเป็นมะเร็งมากกว่าบุคคลที่ตรวจแล้วไม่มีความผิดปกติ ดังนั้นหากคุณทำการตรวจสอบก่อนที่จะเกิดโรค คุณสามารถป้องกันเพื่อ
  ไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้ แต่หากคุณไม่ทราบและมองข้ามสาเหตุของการเกิดโรคต่างเหล่านี้ อีกทั้งยังใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ ชีวิต
  หลังความเจ็บปวดคงหนีไม่พ้นสำหรับคุณ

 

Carrier Status

• ธาลัสซีเมีย
• เบาหวานในวัยเด็ก
• ความผิดปกติในการสร้างเม็ด
   เลือดแต่กำเนิด
• โรคฮีโมฟิเลีย
• ภาวะหูพิการตั้งแต่กำเนิด
• ภาวะการดูดซึมและสะสมเหล็ก
   มากผิดปกติ
• สามารถตรวจหาภาวะการเป็นพาหะ
   ของโรค มากกว่า 76 ชนิด
Drug Response

• คาเฟอีน
• ยากดภูมิคุ้มกัน
• ยาลดไขมัน
• ยาคุมกำเนิด
• ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
• ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด
• สามารถตรวจหาการตอบสนองต่อยา
   มากกว่า 11 ชนิด

 
Health Condition

• เบาหวาน ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
• อัลไซเมอร์
• มะเร็ง อาทิ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด
   มะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นต้น
• โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
• ข้อกระดูกเสื่อม
• ภาวะหัวใจเต็นผิดจังหวะ
• พาร์กินสัน
• โรคปลอกประสาทอักเสบ
• โรคหลอดเลือดแดงอุดตัน
• ความดันโลหิตสูง
• โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
• โรคอ้วน
• ข้ออักเสบรูมาตอยด์
• โรคภูมิคุ้มกันไวเกิน (SLE)
• โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
• สามารถตรวจหาความเสี่ยงของการ
   เกิดโรคซับซ้อน มากกว่า 24 ชนิด
ใคร??.........ที่เหมาะกับการตรวจพันธุกรรม
การตรวจพันธุกรรมเหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การดำรงชีวิต การรับประทานอาหาร หรือการออกกำลังกาย คุณจะทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ ที่สามารถตรวจเพียง
ครั้งเดียวแล้วเป็นคัมภีร์ของคุณไปตลอดชีวิต
กระบวนการตรวจสอบยีน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 เก็บตัวอย่างน้ำลายผู้ถูกตรวจ
(Customer saliva is collected.)
ขั้นตอนที่ 2 ส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการ
(Customer returns sample to the lab.)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ
(DNA is processed and analyzed.)
ขั้นตอนที่ 4 ส่งผลการตรวจมายังแพทย์เพื่อให้คำแนะนำ
(Results are reported on customers’ secure online account.)

  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.