LANGUAGE : TH | EN
หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ & การบริการ >> สเตมเซลล์จากกระแสโลหิต
 
สเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ
สเตมเซลล์จากกระแสโลหิต
ยีน
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด
 
stemcells
 
      นอกจากการให้บริการเก็บรักษาสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือของเด็กทารกแรกเกิด แล้วบริษัท ไทย สเตมไลฟ์ ยังให้บริการเก็บ รักษา สเต็มเซลล์ในผู้ใหญ่จากกระแสโลหิตและนำ ไปเก็บรักษาภายใต้ความเย็นจัด ซึ่งลูกค้าสามารถใช้สำหรับรักษามะเร็ง โรคหัวใจ ไขสันหลัง บาดเจ็บ หรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากทั้งคุณภาพและปริมาณ สเต็มเซลล์ที่เก็บจากแต่ละคนจะ ลดลงตามอายุที่ เพิ่มขึ้น ดังนั้นเป็นสิ่ง สำคัญมากที่จะเก็บ สเต็มเซลล์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่ได้เก็บสเต็มเซลล์ตั้งแต่แรกคลอด การที่จะหาผู้บริจาค สเต็มเซลล์ ที่เหมาะกับผู้รับอาจทำ ไม่ได้ทุกกรณี และผู้ที่จะบริจาคสเต็มเซลล์อาจไม่ พร้อมที่จะให้สเต็มเซลล์เมื่อ มีผู้ต้องการและกว่าจะหาผู้ บริจาคที่มี HLA เข้ากับผู้ป่วยอาจสาย เกิน กว่าที่จะรักษา เนื่องจากการรักษาโรคโดยใช้สเต็มเซลล์บางครั้ง ไม่สามารถรอ นานได้
 
stemcells
 
stemcellsการเก็บสเต็มเซลล์ล่วงหน้าในขณะที่สุขภาพแข็งแรงจะทำให้ได้
สเต็มเซลล์ที่ดีปราศจาก เซลล์แปลกปลอมต่างจากการเก็บเซลล์
หลังจาก เป็นโรค แล้วอาจได้เซลล์ที่เป็นอันตรายติดมากับสเต็ม
เซลล์ด้วย เช่น เซลล์มะเร็ง (โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถหา
ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ จากผู้ป่วยเอง) นอกจากนั้นการป่วยเป็นโรค
อาจทำให้ประสิทธิภาพการเก็บ สเต็มเซลล์ลดลง หรือบางครั้ง
อาจไม่สามารถเก็บสเต็มเซลล์ได้การเก็บรักษาสเต็มเซลล์ ใน
ขณะที่ร่างกายแข็งแรงจะทำให้ได้สเต็มเซลล์ที่มีทั้งคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอสำหรับเตรียมพร้อมเผื่อการใช้ ในอานาคต
stemcells
สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต คืออะไร

สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตคือ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ที่ไหล
เวียนอยู่ในกระแสเลือด โดยปกติ สเต็มเซลล์จะมีจำนวนน้อยมาก
แต่ก็สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างมหาศาล ถ้าได้รับการกระตุ้น
จากสาร- ไซโตไคนส์ (Cytokines) หรือตัวกระตุ้นการทำงานของ
ไขกระดูก ซึ่งร่างกายมนุษย์สามารถผลิตได้เองตามธรรมชาติ เมื่อ
พูดถึงการปลูกถ่าย สเต็มเซลล์ในผู้ป่วยปกติจะหมายถึง การปลูก
ถ่ายสเตมเซลล์จากกระแสโลหิต


การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต ในการรักษาโรคใน
ปัจจุบัน แบ่งเป็น การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่ได้จากบุคคลอื่น
(Allogenneic) ใช้ในการรักษาโรคในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาว
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด ไขกระดูกฝ่อ ความผิดปกติของ
ระบบเมตาบอลิซึม แต่กำเนิด และในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดแดงที่มี
ความผิดปกติ และการปลูกถ่ายสเตมเซลล์ของผู้ป่วย
(Autologous) ใช้รักษาโรคมะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง multiple
myelomas มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ โรคภูมิคุ้มกันไวเกิน
(Autoimmune diseases)
 
stemcells
สำหรับวิธีการเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตนั้น ผู้ที่สนใจเก็บสเต็มเซลล์จะต้องทำการตรวจสุขภาพก่อนการเก็บสเต็มเซลล์
หลังจากที่ตรวจสุขภาพผ่านแล้ว แพทย์จะทำการฉีดยากระตุ้น ประมาณ 5 วัน เพื่อให้มีการผลิตสเต็มเซลล์ออกมาอยู่ในกระแส
เลือดดังนั้นเราจึงจะทำการเก็บสเต็มเซลล์ ซึ่งเรียกว่า Apheresis Machine โดยจะนำเลือดจากแขนข้างหนึ่งไปคัดแยกสเต็มเซลล์
และคืนเลือดที่ผ่านการคัดแยกแล้วกลับคืนสู่ร่างกายทางแขนอีกข้างหนึ่ง เลือด 1 ลิตร สามารถคัดแยกสเต็มเซลล์เข้มข้นประมาณ
10 ซีซี ถึงแม้ว่าจะนำเลือดไปคัดแยก 3 เท่าของปริมาณเลือดในตัว (ประมาณ 15 ลิตร) ผู้เก็บจะเสียเลือดเพียงร้อยกว่าซีซีเท่านั้น
 
 
ขั้นตอนการเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต
หลังจากผ่านการตรวจร่างกายแล้ว
stemcells stemcells stemcells
ขั้นตอนที่ 1
ฉีดกระตุ้นด้วย G-CSF 5วัน
(วันละเข็ม)
ขั้นตอนที่ 2
เก็บสเต็มเซลล์ในวันถัดมา
โดยการเจาะเลือดจากแขน
เช่นเดียวกับการบริจาคเลือด
ขั้นตอนที่ 3
นำสเต็มเซลล์ที่ได้
เข้าสู่กระบวนการแช่แข็ง
และฝากเก็บไว้ที่ไทย สเตมไลฟ์
stemcells
 

 


  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.