LANGUAGE : TH | EN
หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ & การบริการ >> สเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ
 
สเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ
สเตมเซลล์จากกระแสโลหิต
ยีน
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด
 
stemcells
 
เลือดที่ค้างอยู่ในรก และสายสะดือภายหลังการคลอดบุตรเป็นแหล่ง
สำคัญใน การเก็บสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดอันมีค่ายิ่งของบุตร
อันเป็นที่รักของท่าน ไทย สเตมไลฟ์ให้บริการตั้งแต่ขบวนการเก็บ
เลือดจากรก และสายสะดืออันล้ำค่าทันทีหลังคลอดรวมไปถึงการคัด
แยก และการเตรียมความพร้อมของเซลล์ จนถึงการเก็บสเต็มเซลล์ใน
อุณหภูมิเย็นจัด (-196 องศาเซลเซียส) เพื่อให้เซลล์มีชีวิตอยู่ ใน
สภาพที่ดีที่สุดเพื่อศักยภาพในการรักษาโรคในอนาคต


การเก็บเลือดจากรก และสายสะดือ สามารถทำได้ทั้งภายหลังการ
คลอดปกติ และการผ่าท้องคลอดโดยการเก็บจะไม่รบกวนกระบวนการ
คลอดปกติ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที เนื่องจากการเก็บโลหิต จะกระทำ
หลังจากที่สายสะดือถูกหนีบ และตัดแยกออกจากตัวทารก ดังนั้นการ
เก็บโลหิต จะไม่อันตรายต่อทั้งทารก และมารดา ครอบครัวนับแสนทั่ว
โลกฝากสเต็มเซลล์จากรก และสายสะดือของบุตร กับธนาคารสเตม
เซลล์ เนื่องจากเลือดดังกล่าวประกอบด้วย เซลล์ต้นกำเนิด ที่เป็นหนึ่ง
เดียวกับทารก และมีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับคนในครอบครัว การ
ฝากสเต็มเซลล์กับธนาคารสเต็มเซลล์ ทำให้บิดามารดาสามารถเก็บรัก
ษาเซลล์ต้นกำเนิดอันมีค่าไว้ สำหรับการรักษาโดยเทคโนโลยีใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดในอนาคต เช่นนำไปรักษาโรคหัวใจหรือ
โรคอัลไซเมอร์ นอกจากนั้นสเต็มเซลล์ที่เก็บยัง เปรียบเสมือนอวัยวะ
สำรอง สำหรับการรักษาโรคมะเร็งหรือโรคเลือดที่สามารถรักษาให้หาย
ได้โดยใช้สเต็มเซลล์
 
stemcells
ขั้นตอนการเก็บเลือดในรก และสายสะดือ (สเต็มเซลล์เเช่แข็งอย่างไร) »

เอกสารอ้างอิง
โรคที่รักษาได้โดย Stem Cells
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Stem Cells
 
stemcells
นวัตกรรมและคุณภาพของการจัดเก็บสเต็มเซลล์
stemcells1.ห้องปฏิบัติการ ไทย สเตมไลฟ์ เป็นลักษณะ Clean Room (Class 100)
   จึงได้มาตรฐานเทียบเท่ากับห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล จึงไม่มีการปน
   เปื้อนเชื้อในชั้นบรรยากาศ
2.ห้องปฏิบัติการ ไทย สเตมไลฟ์ ได้นำนวัตกรรมใหม่ซึ่งเรียกว่า
   ระบบ Sepax® มาใช้ในการคัดแยก สเต็มเซลล์แบบอัตโนมัติ
   ที่ทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของโลก สามารถคัดแยกสเต็มเซลล์
   ได้มากกว่าวิธีอื่น อีกทั้งยังไม่เกิดการปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศ
stemcells
stemcells3.สำหรับถุงที่ใช้เก็บสเต็มเซลล์ และกระบวนการการคัดแยกสเต็มเซลล์
   เป็นระบบ Close System จึงทำให้เลือดที่เก็บจากรกและสายสะดือ จะ
   ไม่มีทางสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกได้เลย สเต็มเซลล์ของคุณจึงไม่
   สามารถติดเชื้อได้จากภายนอก


4.ห้องปฏิบัติการ ไทย สเตมไลฟ์ จะทำการเก็บสเต็มเซลล์โดยการแช่แข็ง
   ที่อุญหภูมิ -196 °C โดยใช้ไอไนโตรเจนแหลว เพราะจากรายงานวิจัยพบ
   ว่าการใช้ไอไนโตรเจนเหลว สามารถป้องกันการแพร่กระจายการปนเปื้อน
   ของเชื้อได้

   (จากรายงานการวิจัย: Tedder RS et al. Hepatitis B transmission from contaminated
   cryopreservation tank. Lancet. 1995; 346 (8968): 137-40. rgds, kostas)
stemcells
stemcells
สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

01 บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จะให้ความคุ้มครองพิเศษ (StemLife Guard) กับลูกค้าทุกท่าน ที่ทำการฝากเก็บสเต็มเซลล์จากเลือด
     ในรก และสายสะดือที่ต้องการเบิกสเต็มเซลล์ไปใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก แต่อัตราการมีชีวิตของสเต็มเซลล์ไม่เพียงพอต่อ
     การนำไปใช้ในการรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์ บริษัทจะทำการเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต ให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     ใด ๆ ทั้งสิ้น
*

02 การชดเชยค่ารักษาพยาบาล โดยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก สำหรับเจ้าของสเต็มเซลล์ ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกสเต็มเซลล์
     ของตนเอง ไปใช้ในการรักษาโรคด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยสเต็มเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ บริษัทจะชดเชยใน
     วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
*

   * หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมิต้องแจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า
stemcells
 

 


  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.