LANGUAGE : TH | EN
หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ & การบริการ >> สเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ
 
สเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ
สเตมเซลล์จากกระแสโลหิต
ยีน
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด
ปัจจุบันการแพทย์ได้ก้าวหน้าจนถึงระดับการตรวจรหัสพันธุกรรม
ที่สามารถบอกได้ว่ายาแต่ละชนิดมีการตอบสนองอย่างไรกับคุณ
หรือในทางการแพทย์เรียกว่า Pharmacogenomic

Pharmacogenomics เป็นการศึกษาปัจจัยพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ แปรผันของการตอบสนองของยาของแต่ละบุคคลทำให้เรารู้
ว่า ทำไมยาบางตัวมีผลกับคนบางคน แต่ไม่ออกฤทธิ์ ในคนบาง
คน? ทำไมบางคนถึงแพ้ยาบางอย่าง?

ทำไมบางคนทานยาแล้วเกิดผลข้างเคียง บางคนไม่เกิด? การ
ทดสอบ Pharmacogenomic เริ่มจะมีบทบาทต่อวิธีรักษาทาง
แพทย์ ซึ่งเป็นการรักษาเฉพาะบุคคล(Personalized Medicine)
 
THAI StemLife PHARMAGENE Drug response เป็นการทดสอบเพื่อ ระบุว่า ยารักษาโรคใดจะเหมาะสมที่สุด
สำหรับคุณ โดยตรวจจากลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะตัวของคุณถึงแม้ว่าขณะนี้คุณจะไม่ได้ใช้ยารักษาโรคเหล่านี้ ข้อมูลนี้อาจ
เป็นข้อมูลสำคัญในการสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
การทดสอบยีนในกลุ่มยาที่สำคัญ

1. ยาต้านเกล็ดเลือด (Clopidogrel) เมื่อ ปี 2009 FDA ได้มีการประกาศเตือนบนเอกสารกำกับยา Clopidogrel ว่ายา Clopodogrel
    อาจไม่ออกฤทธิ์ ในคนบางคนที่มีความบกพร่องของยีน CYP2C19 ซึ่งทำให้อัตราการเสียชีวิตและการเกิดโรคแทรกซ้อนในกลุ่ม
    ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาตัวนี้ ซึ่งในคนไทยสามารถพบได้ถึง 30%
    ที่มีความบกพร่องของยีน CYP2C19นี้

2. ยาลดไขมัน (Statins) จากการศึกษา The Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and
    Homocysteine (SEARCH) เมื่อปี 2008 พบว่า ยีน SLCO1B1 มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิด Statin induced Myopathy
    (ภาวะกล้ามเนื้อถูกทำลาย) ประมาณ 5-10% ของผู้ป่วยที่ใช้ยา statins จะมีอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ และในบางกรณีอาจ
    รุนแรงถึงขั้นไตวายและเสียชีวิตได้ และได้มีการแนะนำขนาดของยา Statin ทุกชนิด ที่เหมาะสมกับพันธุกรรม เพื่อที่จะหลีก
    เลี่ยงปัญหานี้

    ยาลดไขมันกลุ่มนี้ที่ใช้กันบ่อยๆ ได้แก่ Lipitor, Zocor และ Crestor ในคนไทย 15-20% มียีนที่บกพร่องนี้ และอาจมีอันตราย
    หากได้รับยานี้ในขนาดที่ไม่เหมาะสม

3. ยายับยั้งการแข็งตัวของเลือด (Warfarin) เมื่อปี 2007 FDA ได้มีการแนะนำขนาดเริ่มต้นของยาบนเอกสารกำกับยา Warfarin
    ว่าขึ้นกับการแปรผันของยีน CYP2C9 และ VKORC1 การที่เราทราบขนาดของยาที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการเลือดออกมากผิด
    ปกติจากการใช้ยานี้ ซึ่งมีผู้ป่วยประมาณ 20% ต้องเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 6 เดือนแรกของการรักษา เนื่องจากเกิด
    อาการเลือดออกมากผิดปกติ และขนาดยาที่เหมาะสมนั้นแตกต่างกันถึง 10 เท่า ระหว่างยีนต่างๆ


สิ่งที่ตรวจ สามารถตรวจง่ายๆ โดยการใช้เซลล์จากเยื่อบุกระพุ้งแก้ม


วิธีการตรวจ ตรวจยีน หรือ SNP (Single Nucleotide Polymorphism) โดยวิธี Real-time PCR ซึ่งแม่นยำและเชื่อถือได้
มากกว่า 99.9% ในห้องปฏิบัติการของ Thai Stemlife ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 15189
ขั้นตอนที่ 1
อ่านคำแนะนำบนแบบฟอร์ม
ที่ให้ไว้ และป้อนข้อมูลที่เกี่ยว
ข้องทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2
บ้วนปาก ด้วยน้ำ และใช้
แปรงถูภายในของกระพุ้ง
แก้มทั้งหมด 2 แปรง
ขั้นตอนที่ 3
รอให้แปรงแห้งในตำแหน่ง
ชี้ขึ้นประมาณ 10 นาที
ขั้นตอนที่ 4
เขียนชื่อของคุณลงบนซอง
และใส่แปรงที่แห้งลงในซอง
พร้อมปิดผนึกส่่งคืนให้บริษัท
เวลาที่ใช้ในการตรวจ ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับ
 

 


  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.